L'easy minilån. Om låneudbyder

Vigtigste:

 • Du kan bevilges lån på mellem 5.000,00 og 15.000,00 kr. Løbetiden for lånene er fra 12 til 36 måneder.
 • Lån rente- og afdragsfrit i 60 dage.
 • Du skal ikke stille sikkerhed for lånet.
 • Du skal dokumentere din indtægt.
Hvilke krav stilles der til låntager?

 • Du er mindst 20 år gammel, du har dansk CPR-nummer, folkeregisteradresse, en aktiv e-mail adresse og en dansk bankkonto.
 • Du står ikke registreret som dårlig betaler hos RKI.
 • Du kan dokumentere din indtægt (for selvstændige via seneste årsopgørelse og årsregnskab).
ÅOP (Standart eksempel):

 • Samlet kreditbeløb: 15.000 Kr., Kreditaftalens løbetid: over 3 år, Det samlede beløb betalt af lånetageren: 18.675 Kr., ÅOP: 15.89%, Fast årlig debitorrente: 9.9%
Hvordan låner man hos L’EASY Minilån?

 • Du skal udfylde og sende en ansøgningsformular på Minilaan.leasy.dk hjemmeside.
 • Du får svar på din ansøgning inden for 1 time enten pr. e-mail eller pr. telefon.
 • Når din ansøgning er godkendt, får du låneaftale, som skal underskrives med NemID eller kan du få en fysisk kontrakt med posten, som du skal underskrive og returnere i stedet.
 • Bagefter vil låneudbyderen udbetale dit lån til din bankkonto.
Vilkår for genoptagelse af et lån:

 • Et lån udstedes ikke automatisk, uden at låntager tager en målrettet handling - indsender en låneansøgning:

 • - via låneudbyders hjemmeside,
  - ved hjælp af SMS,
  - skriftligt på låneudbyders kontor,
  - eller på en anden måde.

 • Hvis låntager ønsker at optage et lån igen, vil det være nødvendigt at indsende ansøgningen igen på en af de ovennævnte måder.
 • Lånudstedelse er ikke mulig uden en ansøgning fra låntager. Kreditor fremfører altid de samme krav til låntager ved en låneanmodning. Hvis kravene ikke er opfyldt, kan man ikke bevilges et lån.
 • For at optage et lån skal låntager altid bekræfte sin låneanmodning.
Hvor hurtigt går pengene ind på min konto?

 • Udbetaling sker samme dag eller senest dagen efter, lånet godkendes.
 • Låneansøgninger gennemføres i åbningstider.
 • Åbningstider – alle dage fra 8:00 til 22:00
Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan tilbagebetale?

 • Hvis du ikke kan betale den månedlige ydelse, skal du kontakte lånebehandler med det samme.
Finansielle sanktioner:

 • Ved forsinket betaling af ydelse eller andre skyldige ydelser jf. kreditkøbsaftalen, skal debitor betale morarente jf. kontraktens forside. Renten tilskrives månedligt (renters rente). Rykker- og påkravsgebyrer tilskrives jf. den til enhver tid gældende rentelov, pt. kr. 95 i rykkergebyr og kr. 95 i inkassogebyr.
 • Ved manglende indbetaling vil L’EASY A/S´ tilgodehavende, om nødvendigt, blive inddrevet via retslig inkasso, og kan uden yderligere domserhvervelse inddrives på baggrund af nærværende kontantlånsaftale/gældsbrev, idet gældsbrevet kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse efter retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 5.
Overdragelse af gæld:

 • Hvis Debitor misligholder eller opfylder forkert sine forpligtelser i henhold til låneaftalen, forbeholder Kreditor sig ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til låneaftalen til tredjemand, som vil negativt påvirke Debitors kredit historie.
Indvirkning på låntagers kredit historie:

 • Manglende overholdelse af forpligtelser i henhold til låneaftalen kan have en negativ indvirkning på kredit historie og eventuelt på låntagers kredit score, hvilket igen kan føre til afslag på et lån i forskellige kreditinstitutioner i fremtiden.
Vigtigt!

 • Vurder dine muligheder for tilbagebetaling af lån og vær ansvarlig når du optager et lån! Optag ikke et lån, hvis du ikke har brug for det! Læs omhyggeligt vilkår og betingelser for lånet. Hvis du har spørgsmål eller problemer med tilbagebetaling af lånet, skal du kontakte låneudbyderen. Du kan finde låneudbyderens kontakter nedenfor.
Yderligere oplysninger:

 • Kundeservice
  Telefon: 88 88 88 88
  E-mail: minilaan@leasy.dk

 • Adresse
  Østre Stationsvej 1-5
  5000 Odense C
  Danmark
  CVR: 21478008
Øvrig information:

 • Et lån fra L’EASY giver dig hurtig adgang til kontanter på kontoen. Lån fra 5.000 og op til 15.000 kr. med afdragelse på maksimalt 36 måneder. Når du låner penge hos L’EASY, skal du ikke forklare dig. L’EASY blander sig ikke i, hvad du skal bruge pengene til. Bliver du godkendt som låntager, sættes pengene direkte ind på din konto i løbet af kort tid.
Dine fordele med L'EASY LavrenteLån:

 • Hurtig svar på din ansøgning;
 • Brug pengene til lige hvad du vil;
 • Bestem selv, hvor meget du vil betale hver måned.
laanpenge24.dk
We use cookies in order to provide you the best and most relevant experience and optimize our website functionality. By using our website, you agree to our use of cookies. Read more